Těmi problémy myslíme problémy s tekutými odpady, neboli odpadovými vodami. Je to velice citlivá záležitost, protože každý funkční problém současně znamená i potenciální riziko zdravotně-hygienické. Proto je třeba při každém náznaku i drobných problémů tyto okamžitě řešit. Jen tak se lze vyhnout vážnějším situacím, které mohou potom končit třeba i potřebou kompletního čištění kanalizace tlakovou vodou. To není také vždy úplně příjemné a bez rizik.

Správné používání

Nedůležitější proto je preventivně ošetřovat odpady v domě a hlavně je správně používat! Důsledně se vyhýbat vlévání tuků do odpadů, dávat pozor na nerozpustné předměty, které by mohly potrubí ucpat, vlasy, dámské vložky a podobně. V přítomnosti dětí je třeba také dávat pozor, aby do odpadu třeba na WC nevhodily hračky.