Když jste uvažovala nad tím, kam na školní výlet se svou třídou letos vyrazíte , tak jste nakonec zvolila lokalitu nedalekého Štramberku, neboť se jedná o pozoruhodné místo, které vás osobně oslovuje od vašeho dětství až dodnes. Vždyť si jen vezměte, kolik se na takové relativně malé ploše vyskytuje přírodovědných, ale i kulturních zajímavostí, jež zahrnují i dějiny dalekého pravěku. A to vše se zde dá dětem předat zajímavou a pro ně lákavou formou.

Vítaná změna

Ovšem když jste si plánovala, co všechno zařadit do vašeho programu a co by bylo dobré vidět, tak jste narazila i na nabídku objednat takový zábavný i vzdělávací program zároveň vaší třídě na míru. Nejprve jste to chtěla zavrhnout, protože jste si říkala, že něco takového přece zvládnete zorganizovat vy sama, ale nakonec jste se rozhodla danou možnost vyzkoušet a vůbec jste toho nelitovala. Ono totiž není od věci, když vám program sestaví někdo, kdo je místních poměrů dokonale znalý, a zároveň děti výklad více zaujme, když jim ho předá pro změnu i někdo jiný než jejich obvyklý učitel.