http://www.horoskopnik.cz/vyklad-vestba-predpoved-vesteni-budoucnosti-z-karet/ Člověk západní civilizace se ve srovnání s primitivními přírodními národy, přežívajícími ještě v Amazonii, Africe, některých částech Asie i jinde, jeví jako živočich, který ztratil vinou pobytu v kleci zoologické zahrady svoje smysly a instinkty. Má sice silné zbraně – drápy, nebo jaderné rakety, ale nepřežije sám v lese bez technických vymožeností ani týden. Není schopen odhadovat vývoj přírodních dějů, neví, co ho čeká.

Není vše ztraceno

Přesto i člověk velkoměsta., či obecně západní civilizace, který byl připraven o značnou část svých instinktů, poznání, souvisejícího s přírodou, odcizil se přirozenému řádu světa, může mít šanci. Takovou je třeba čínský horoskop. Tradiční, s tisíciletou tradicí, spjatý s přirozeným přírodním řádem mnohem víc, než západní astrologie. Mnohem duchovnější, vycházející z podstaty přírodního, přirozeného koloběhu světa a propracovanější, než židovsko-křesťanskou náboženskou tradicí deformovaná západní astrologie a její výstupy.